Dzieci w galerii Faras

Galeria Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie choć jest interesująca dla dorosłych często nie zachwyca wystarczająco dzieci.   Młodsi mogą również wypełnić kartę pracy dostępną na miejsc... Read More

Kartki do nauki historii

Po raz kolejny ostatnio wykorzystaliśmy pomysł z kartkami do utrwalenia historii. Tym razem chodziło o insurekcję kościuszkowską. Trzeba było dopasować wydarzenie do daty i dowódców w przypa... Read More

Oś czasu na kartce

Polecam wszystkim każdy przerabiany okres historii przenieść na oś. Moja córka przerabiała krzyżaków i na prędce pomogłam jej z umieszczeniem historii zakonu na linii czasu. Nie jest to moż... Read More

Oś czasu

Dawno temu zrobiłam oś czasu, w której chciałam pokazać dzieciom bieg historii, a jednocześnie móc doklejać do niej na bieżąco to co pojawi się w naszych rozmowach. Kolorową taśmą na śc... Read More