Oś czasu odręczna

Polecam wszystkim każdy przerabiany okres historii przenieść na oś.

os czasu krzyzacy

Moja córka przerabiała krzyżaków i na prędce pomogłam jej z umieszczeniem historii zakonu na linii czasu.

Nie jest to może bardzo dokładne, ale chronologia jest zachowana.

Kolory pomagają w zaznaczeniu konkretnych faktów.

U nas na żółto zaznaczeni byli wielcy mistrzowie zakonu istotni dla historii Polski a na zielono ziemie, które stopniowo były zdobywane.