Skansen miniatur Pobiedziska

Przed wycieczką do skansenu miniatur, np. w Pobiedziskach koło Poznania:

Warto porozmawiać o budowlach, jakie spodziewamy się tam zobaczyć z uzasadnieniem dlaczego.

Wymienienie samej nazwy miasta, z którego budowlę możemy znaleźć w skansenie też może być istotne.

W celu odkrycia, co można zobaczyć w skansenie warto skorzystać z internetu. Skansen miniatur w Pobiedziskach ma swoją stronę.

Można również wykorzystać poniższą kartę:

POBIEDZISKA KARTA

Nauczyciel lub opiekun drukuje kartę w dwóch wersjach:

czarno-białą, którą pozostawia niepociętą oraz kolorową, którą tnie na oddzielne obrazki.

Pobiedziska Pobiedziska wycinanie

W trakcie zwiedzania:

Dzieci dostają:

czarno-biały wydruk z przygotowanymi zdjęciami budowli, które zostały przedstawione w miniaturze

oraz podkładkę, najlepiej z klipsem.

Chodząc po skansenie:

albo w wolnej kolumnie odznaczają, co widziały i dostają kolorowe obrazki po powrocie,

albo od razu dostają kolorowy obrazek oraz gumę mocującą lub klej i mogą na bieżąco uzupełniać kartę.

Może to być zadanie indywidualne albo grupowe.

ostrów lednicki KARTA POBIEDZISKA

Po zwiedzaniu:

Można wykorzystać kolorowe obrazki do gry w memo, jeśli nie zostały wcześniej przyklejone na stałe.

W tym celu trzeba odciąć napis od zdjęcia i wykorzystać powstałe w ten sposób pary do powtórki w formie gry.

Zależnie od grupy dzieci, można też każdemu rozdać po jednym albo więcej pomieszanych obrazków i napisów.

Zadaniem dzieci jest odnalezienie par, chodząc i pytając innych co mają.