Data III rozbioru Polski

Jak zapamiętać na długo datę III rozbioru Polski?

Fonetyczny system pamięciowy* przychodzi z pomocą.

III rozbiór Polski to 1795 rok.

795 to kapelusz.

„K” to cyfra 7, „a” jak każda samogłoska nic nie znaczy, „p” to 9, „e” nic nie oznacza, „l” to cyfra 5, „u” nie nie znaczy, „sz” nic nie znaczy.

Można wyobrazić sobie kapelusz, który zakrywa Polskę na mapie i wszystkim robi się smutno.

Żeby trwale zapamiętać tę datę trzeba wyobrazić sobie konkretny kapelusz, widząc jego kształt, kolor, stan (czy jest zniszczony, czy nie). Trzeba zobaczyć tę mapę i poczuć smutek z powodu utraty niepodległości.

Cyfra tysięcy dla większości uczących się historii jest zbędna.

Ten kto ma zapamiętać daty potrafi z reguły umiejscowić wydarzenie w tysiącleciu.

Choć można sobie wyobrazić bardzo dużo – TYSIĄC – kapeluszy zakrywających Polskę.

III Rozbiór Polski kapelusze

*Na czym polega system?

Jest to system fonetyczny, który opiera się na zamianie cyfr na spółgłoski, a dokładniej na głoski (dźwięki) spółgłosek oraz łączenie ich w wyrazy przez dodanie samogłosek i innych nic nieznaczących spółgłosek. Przy dłuższych liczbach wyrazy łączone są skojarzeniami.

Jakie głoski liczą się w systemie?

Cyfrom odpowiadają następujące głoski:

0 – s,z

1 – t,d

2 – n

3 – m

4 – r

5 – l

6 – j

7 – k,g

8 – f,w

9 – p,b

 

Jakie głoski nie liczą się w systemie?

Niewymienione powyżej, czyli wszystkie samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y

oraz spółgłoski: c, h (ch), ł, ż (rz), ć, ź, ś, ń, sz, cz, dź