Oś czasu z patykami

Do nauki historii mogą przydać się też patyki:) Duży patyk albo połączonych więcej patyków w linii prostej, z kształtem strzałki na końcu, mogą stać się osią czasu. Szczególnie pomocne może się to okazać przy tworzeniu podstawowego zarysu danego okresu. Np. Oś czasu historii w odróżnieniu od prehistorii. Wtedy można układać pionowe patyki w miejscu kamieni milowych – symbolicznych granic epok.

Można zacząć od powstania pisma (ok.3000 lat p.n.e.) poprzez upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku n.e, odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, rewolucję francuską z 1789 roku aż do teraz. W ten sposób pokażemy podstawowe okresy historii: starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność. Przy większych uczniach można również ułożyć cyfry potrzebne do dat z mniejszych patyków.

Zawsze można ograniczyć do fragmentu, który jest nam akurat potrzebny.

Oczywiście zamiast patyków mogą być też linie rysowane na piasku, ale to już inny pomysł:)