Grunwald Matejki

Różne są sposoby na oswojenie historii.

Niektórzy uwieczniają sceny historyczne na obrazach, jak Pan Matejko np. „Bitwę pod Grunwaldem”.

Inni chodzą do muzeów aby podziwiać obrazy historyczne.

Jeszcze inni wykorzystują te obrazy do zrobienia gry ciesząc się, że inni z niej skorzystają.

Do pobrania:

POSTACIE BITWY POD GRUNWALDEM

Gra może mieć dwa warianty:

I WARIANT – gra w pary

książę Witold książę Witold

Ulrich von Jungingen Ulrich von Jungingen

II WARIANT – wyszukiwanie na obrazie, wydrukowanym na co najmniej A4, postaci z kart, które kolejno się odkrywa.

Jeśli komuś to pasuje, może dodać element współzawodnictwa: „Kto pierwszy znajdzie … ?”

Na zalaminowanym obrazie można też zaznaczać postacie markerem do białych tablic.

Bitwa pod Grunwaldem

UWAGA! Na obrazie znajduje się wiele postaci.

Każdy może wedle swego uznania zrobić ich wybór.

 

Tradycyjnie, karty są tak stworzone, aby można je było układać na sposób Montessori:

najpierw ułożenie w rzędzie kart z napisami,

potem ułożenie pod spodem kart bez napisów,

następnie, po zakryciu karty z napisem, ułożenie samych napisów,

a na koniec sprawdzenie po odkryciu kart z napisami.