Rozbiory na mapach z folii

Przedstawiam kolejny pomysł z użyciem sztywnej folii.

granice Polski rozbiory

Tym razem dotyczy mapy Polski w okresie rozbiorów.

mapa Polski rozbiory

Potrzebnych jest kilka folii, aby zaznaczyć:

granice Polski przed rozbiorami;

granice Polski po I rozbiorze;

granice Polski po II rozbiorze;

ziemie polskie po III rozbiorze;

główne miasta polskie i rzeki;

granice Polski współczesnej.

Można też dodać:

Księstwo Warszawskie;

Ksiestwo warszawskie

Ksiestwo warszawskie na tle granic miedzy zaborcami

Królestwo Polskie.

Na foliach markerem permanentnym przekalkowałam granice polskie z określonych czasów.

Moja córka zrobiła folię z głównymi miastami i rzekami, kalkując je z atlasu historycznego.

granice Polski rozbiory

Potem nakładała folie jedną na drugą w odpowiedniej kolejności.

mapa Polski rozbiory