Przywoływanie z pamięci

PRZYWOŁYWANIE Z PAMIĘCI to najefektywniejsza metoda na ugruntowanie wiedzy. Warto sobie to uświadomić i jak najczęściej z tego korzystać. Trzeba jednak pamiętać że jest to również najtrudniejszy sposób na naukę:( Najtrudniejszy a więc i łatwo pomijany. Przyjemniejsze sposoby takie jak ponowne czytanie dają niebezpieczne złudzenie znajomości tematu.

Co więc robić?

Po pierwsze: uświadomić sobie zalety przywoływania z pamięci:)

Po drugie: rozwinąć w sobie nawyk uczenia się w ten sposób.

Jak w praktyce PRZYWOŁYWANIE z pamięci może  wyglądać?

  1. Pisanie odpowiedzi na pytania na temat, którego aktualnie się uczymy (często pytania są na końcu rozdziałów podręczników)
  2. Rysowanie podsumowujących wykresów lub map myśli
  3. Poproszenie inną osobę o przepytanie z danego tematu
  4. Odpowiadanie sobie na pytania na głos!!! (po cichu mamy tendencję do stwierdzania, że znamy odpowiedzi choć często nie jest to prawdą)
  5. Wykorzystanie gotowych lub zrobienie samemu fiszek – nie tylko językowych!!!, w których na jednej stronie jest hasło/pytanie a na drugiej odpowiedź [zadanie pracochłonne ale ułatwia przypomnienie ważnego tematu również w późniejszym czasie, poza tym samo robienie uczy:)]
  6. W czasie nauki: podczas czytania zatrzymywanie się, zadawanie sobie pytań i odpowiadanie na nie z pamięci, własnymi słowami, najlepiej na głos albo pisemnie, a potem sprawdzanie poprawności odpowiedzi. Pytania mogą wyglądać następująco: Jakie kluczowe myśli są w tym co czytam?, Które terminy lub idee są dla mnie nowe i jak je zdefiniować?, Jak wiążę nową informację ze starą?