I you he she it we they

Jak ćwiczyć „osoby” po angielsku? I, you, he, she, it, we, you they: te słówka wydają się proste dla dorosłych. Natomiast dzieci często potrzebują ugruntowania tematu przez wielokrotne powtarzanie. Proponuję następujące ćwiczenia:

  1. Najpierw odróżnianie dwóch do trzech zaimków osobowych: np. he, she (it) dzięki zebranym obrazkom przedstawiającym chłopców i panów (he), dziewczynki i panie (she) oraz przedmioty i zwierzęta (it). Warto mieć dużo małych obrazków:)
  2. Dodanie 'they’ za pomocą obrazków z parami albo grupkami osób
  3. Dodanie 'I’, 'you’, 'we’ i pokazywanie ich gestem: 'I’ na siebie, 'you’ na drugą osobę, 'we’ na nas wspólnie

4. Dodanie kostki (albo karteczek) z wypisanymi zaimkami osobowymi i po wylosowaniu pokazywanie albo obrazka (he, she, it, they) albo siebie (I), albo rozmówcy (you), albo siebie i rozmówcy (we).

Korzystam z dwóch kostek, ponieważ na jednej nie mieszczą się wszystkie potrzebne zaimki oraz aby uatrakcyjnić ćwiczenie.