Zwierzęta na kontynentach

Ćwiczenie dobre do ćwiczenia:

1. kontynentów,

2.występowania gatunków zwierząt

Co jest potrzebne i jak korzystać?

mapa świata z zarysem kontynentów

mapa świata zarys

kontynenty do nałożenia na mapę

mapa świata kontynenty mapa świata kontynenty

kartki z nazwami kontynentów

mapa świata nazwy kontynentów

zwierzęta występujące na danych kontynentach

(najlepiej wybrać te, które są charakterystyczne dla danego kontynentu)

mapa świata figurki zwierząt

karty kontroli do sprawdzenia (mogą zawierać obrazki lub po prostu wypisane nazwy)

mapa świata zwierzęta karta kontroli mapa świata karty kontroli