Gromady kręgowców – karty

Gromady kręgowców można poznawać na różne sposoby.

Można poprosić dziecko o samodzielne wyszukanie informacji, np. w encyklopedii lub internecie.

Można opowiedzieć dziecku o cechach charakterystycznych gromad.

Można wykorzystać plastikowe figurki lub obrazki do zilustrowania teorii.

Tak czy inaczej umożliwienie dziecku powtarzania poznanych informacji pomoże mu zapamiętać fakty na dłużej.

Proponuję KARTY DO UKŁADANIA dobre i do uczenia się i do powtórek

ZWIERZETA GROMADY CECHY WYROZNIAJACE

gromady kręgowców karty

UKŁADANIE KART

1. Rozłożenie dużych napisów z nazwami gromad (RYBY, PTAKI, SSAKI, GADY, PŁAZY)

oraz podział kart na te z napisem i bez napisu.

GROMADY KREGOWCOW ROZLOZENIE NAPISOW

2. Dopasowanie do odpowiednich kategorii kart bez napisu.

gromady zwierzat karty bez napisu

3. Dołożenie napisu.

gromady kręgowców karty plus napisy

4. Dołożenie karty z napisem w celu sprawdzenia

gromady kręgowców karty

 

W przypadku, gdy dziecko dopiero dowiaduje się o gromadach można poprosić je,

aby zaczęło od układania obrazków z napisami pod nazwami gromad .

gromady kręgowców karty z napisami

GRA W MEMO

gromady kregowcow memo