Kostki-angielskie czasy

Gra do ćwiczenia czasów Present Simple i Present Continuous.

Co jest potrzebne?

3 duże kostki

kartki/obrazki z czasownikami

Jak korzystać?

Można grać na zmianę, np. nauczyciel i uczeń. Każdy rzuca kostkami i bierze jedną kartkę z czasownikiem. Musi stworzyć zdanie oznajmujące (z kropką), pytające lub przeczenie używając wyrazów, które wypadły.

Niedoświadczonemu graczowi można ułatwić układając we właściwej kolejności kostki zależnie czy jest to pytanie czy przeczenie. (np. znak zapytania w czasie present simple będzie na początku i tam też pojawi się „do” albo „does”)

I WARIANT

Present Continuous

Na jednej kostce opisane są wyrazy często towarzyszące temu czasowi:

now, at the moment, this week, Look!, Listen!, at present (w uproszczonej wersji można użyć now x 3 i at the moment x 3)

Na drugiej kostce napisane są osoby: I, you, he, she, it, we, they

Na trzeciej kostce znajduje się: 2 razy kropka oznaczająca zdanie oznajmujące, 2 razy znak zapytania oznaczający zdanie pytające i 2 razy kreska pozioma oznaczająca przeczenie.

II WARIANT

Czas Present Simple

Na jednej kostce napisane są wyrazy towarzyszące czasowi present simple:

always, usually, often, sometimes, once a week, on Monday

Na drugiej kostce napisane są osoby: I, you, he, she, it, we, they

Na trzeciej kostce znajduje się: 2 razy kropka oznaczająca zdanie oznajmujące, 2 razy znak zapytania oznaczający zdanie pytające i 2 razy kreska pozioma oznaczająca przeczenie.

III WARIANT

Czas Present Continuous albo czas Present Simple

Na jednej kostce napisany jest trzy razy wyraz: „now” i trzy razy wyraz „always”. Sugeruje to użycie czasu present continuous (now) lub czasu present simple (always).

Na drugiej kostce napisane są osoby: I, you, he, she, it, we, they

Na trzeciej kostce znajduje się: 2 razy kropka oznaczająca zdanie oznajmujące, 2 razy znak zapytania oznaczający zdanie pytające i 2 razy kreska pozioma oznaczająca przeczenie.

Przy modyfikacji kostki można wykorzystać do ćwiczeń wszystkich czasów.