Plan pokoju dla lalek

Rysowanie map i planów nie jest prostą czynnością, ale może być bardzo przydatne i przyjemne.

Proponuję rozpocząć od narysowania planu pokoju dla lalek.

Jak działać?

1. Poprosić dziecko, aby ustawiło proste sprzęty z domku dla lalek na podkładce.

(Aby nie było pokusy wyboru bardzo wielu sprzętów, można samemu wybrać odpowiednie meble.)

pokój dla lalek

2. Poprosić dziecko, aby spojrzało na meble z boku oraz z góry i uświadomić mu różnicę.

pokój dla lalek

3. Biorąc kartkę w kratkę, linijkę i ołówek, narysować kształt podkładki i nanieść meble tak jak wyglądają od góry.

plan pokoju dla lalek

 

4. Poprosić dziecko, aby zmieniło ustawienie i samo narysowało swoją mapę.

Na koniec można pobawić się w poszukiwanie skarbu zaznając go czerwonym krzyżykiem na planie.

Skarbem może być mały przedmiot albo coś do zjedzenia:)

skarb na planie

Dalszym etapem będzie narysowanie planu swojego pokoju.